+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo (si) rezultatų

Rugsėjo 17 dieną gausus mokytojų būrys dalyvavo Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojo eksperto, švietimo konsultanto Vinco Tamašausko seminare “Individualios mokinių pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo pamokose praktika, siekiant geresnių mokymo (si) rezultatų”.

Susipažinome, kaip planuojama, organizuojama pamoka,  orientuota į pagalbą mokiniui, su mokinių išmokimo stebėjimo bei  pasiekimų vertinimo metodų taikymo pamokose praktika, siekiant mokinių geresnių mokymo (si) rezultatų, su  vertinimo užduočių rengimo individualizuojant, diferencijuojant, personalizuojant  mokinių ugdymą, pavyzdžiais, diferencijavimo ir individualizavimo modeliais, metodais, priemonėmis; pamokos daugiapakopiais mokymosi uždaviniais skirtingų gebėjimų mokiniams; mokomosios medžiagos parinkimu ir derinimu; įvairiomis galimomis refleksijomis pamokoje.

Seminaras susilaukė didelio mokytojų susidomėjimo, lektorius nuoširdžiai dalijosi praktinės veiklos patirtimi. Gautą informaciją mokytojai taikys savo kasdieniame darbe.

Alma Burbienė,
Juknaičių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja