Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose: gerosios patirties sklaida

Kovo 28 d. kūno kultūros mokytojai rinkosi į susirinkimą, kurio tema: “Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose: gerosios patirties sklaida“. Mokytojai dalinosi kolegialiąja patirtimi, pristatė ir aptarė savo sukurtas metodikas, kokiu būdu vertina mokinių pažangą ir pasiekimus.  Išsiaiškinome, kad kiekvienas mokytojas turi individualią vertinimo sistemą.

Pasibaigus apskritojo stalo diskusijai, metodinio būrelio pirmininkė, Neringa Undraitienė pristatė LTOK organizuotą „Olimpinio švietimo forumą: visi skirtingi, bet stiprūs kartu“. Šis forumas vyko kovo 22 d. Kauno Žalgirio arenoje, kuriame dalyvavo 400 dalyvių. Šiame renginyje dalyvavo Kintų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Lina Leikuvienė, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos kūno kultūros mokytojos Vilija Parnarauskienė ir Birutė Galinauskienė, Saugų Jurgio Mikšo kūno kultūros mokytoja Neringa Undraitienė. Būrelio pirmininkė pasidalino išklausytų pranešimų aktualijomis, įvairių sporto šakų metodikų naujovėmis.

Neringa Undraitienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos kūno kultūros vyresnioji mokytoja

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą