+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Pažintis su atnaujinta biologijos vadovėlių serija „BIOS 7–10 klasėms“

Kovo 21 d. biologijos mokytojams organizuotas seminaras „Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas atnaujintoje biologijos vadovėlių serijoje BIOS 7–10 klasėms“, kurį vedė leidyklos „Briedis“ gamtos mokslų projektų vadovas Edvardas Baleišis.

Remiantis Ugdymo Plėtotės Centro atliktais moksliniais tyrimais vadovėlis išlieka pagrindine mokymo priemone Lietuvos mokyklose. Ugdymo planavimo proceso permainos, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų kaita, mokytojų darbo patirtis, konstruktyvūs kolegų siūlymai ir komentarai skatina vadovėlių autorius tobulinti jau išleistas ir apie dešimtmetį sėkmingai mokytojų naudojamas mokymo priemones.

Vadovėlių atnaujinimą taip pat skatina mokymosi aplinkos pokyčiai: skaitmeninių gamtamokslinio ugdymo išteklių prieinamumas ir gausa, Z mokinių kartos mokymosi charakteristikos, standartizuotos mokinių gebėjimų patikros, nauji tikslai bei uždaviniai, atspindintys šių dienų aktualijas. Orientuojamasi į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį kreipiant į mokymą mokytis, ugdymo individualizavimo gilinimą, ugdymo turinio integralumo didinimą.

Vadovėlių autoriai, siekdami palengvinti atnaujintos mokymo medžiagos įsisavinimą ir pritaikymą ugdymo procese, biologijos mokytojams parengė seminarą. Biologijai, kaip ir kitiems gamtos mokslams, būdinga eksperimentinė veikla, tačiau mokytojai šiai sričiai skiria per mažai dėmesio. Per seminarą pateikiama keletas originalių eksperimentavimo metodikų, kurias mokytojai gali pritaikyti pamokose.

Žavinta Daukšienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė