+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

INTEGRUOTA TIKYBOS IR MUZIKOS PAMOKA ŠVĖKŠNOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOJE

Kovo 22 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko atvira integruota mokytojų Violetos Stonienės ir Vidilijos Aidukienės tikybos ir muzikos pamoka 6a klasėje „Dievo ir žmogaus santykis“.

Nemažas būrelis mokytojų sugužėjo stebėti nuoširdžios, įdomios ir kruopščiai apgalvotos pamokos. Klasėje nuo pat pirmos pamokos minutės vyravo nuoširdi atmosfera tarp mokytojų ir mokinių.

Pamoka buvo gerai suplanuota, abi mokytojos dirbo labai darniai, viena kitą papildydamos. Parinkti darbo metodai skatino mokinių aktyvumą  pamokoje. Mokiniai nagrinėdami Evangeliją ieškojo žmogaus santykio su Dievu požymių. Ypač stebino mokinių nebijojimas garsiai reikšti savo  mintis. Tikslingai panaudotų mokymo priemonių pagalba atsiskleidė tikybos ir muzikos dermė. Giesmės džiugino visus dalyvaujančius pamokoje. Pamokos pabaigoje mokiniai užrašė savo padėkos žodžius Dievui, o norintys galėjo perskaityti juos garsiai. Pamoką stebėję mokytojai turėjo galimybę išvysti puikų mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą bei aktyvų mokinių dalyvavimą pamokoje. Po pamokos buvo užpildyti pamokos vertinimo lapai ir aptarta pamoka.

Virginija Lidžiuvienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyriaus  tikybos mokytoja metodininkė