+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Search
Close this search box.

Kolegialioji patirtis: vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vasario 21 d. vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos. Susirinkime dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė.

Įsisuko naujas metodinės veiklos ciklas, kuriame bus  ir toliau dalijamasi kolegialiąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės.  Susirinkime metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė pristatė 2018 m. veiklos planą, kuriam vienbalsiai pritarta. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių progimnazijos skyriaus priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lilija Venckienė pasidalijo savo įspūdžiais iš konferencijos „Edukacinės lauko erdvės tenkinant individualius vaiko poreikius“, kuri vyko Vilkaviškio lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“.

Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pedagogės prie apskritojo stalo diskutavo apie vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą, dalijosi savo gerąja patirtimi. Švietimo skyriaus vyr. specialistė V. Nemanienė informavo apie pokyčius priešmokykliniame ugdyme bei kalbėjo kitomis aktualijomis.

Vitalija Petronytė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė