Archive for 26 vasario, 2018

Kolegialioji patirtis: vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vasario 21 d. vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos. Susirinkime dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Įsisuko naujas metodinės veiklos ciklas, kuriame bus  ir toliau dalijamasi kolegialiąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės.  Susirinkime metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė pristatė 2018 m. […]