+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Pedagogų vaidmuo stiprinant mokinių emocinę savijautą

Vasario 22 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologės Rositos Katauskienės seminaras „Pedagogų vaidmuo stiprinant mokinių emocinę savijautą“.

Mokinių emocinė savijauta – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinio mokymosi motyvaciją, adaptaciją mokykloje, požiūrį į patį mokymąsi bei į mokyklą, kaip organizaciją. Todėl seminaro metu aptarta, kas lemia mokinių emocinę savijautą, į ką svarbu atkreipti pedagogams dėmesį ją stiprinant, pateikti metodai ir būdai.

Seminaro metu buvo derinama teorija su individualiomis bei komandinėmis užduotimis, praktinių metodų pagalba, vaizdine medžiaga, diskusijų pagalba. Pedagogai turėjo galimybę įvertinti savo vaidmenį, atpažinti esminius momentus, kurie reikalingi dirbant švietimo įstaigose su vaikais ir mokiniais gerinant jų emocinę savijautą. Aptarėme ir analizavome veiksnių, įtakojančių mokinio savijautą mokykloje, kompleksą: emocinį raštingumą, sampratą, reikšmę, ugdymą, pedagogų vaidmenį gerinant mokyklos, klasės mikroklimatą, bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą.

Reda Jakienė,
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui