Archive for 22 vasario, 2018

Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

2018 m. vasario 22 d. Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas „Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, kuriame dalyvavo metodinio būrelio veiklą kuruojanti Šilutės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė savo pranešimu  priminė specialistėms kriterijus, pagal kuriuos nustatomi kalbos/kalbėjimo […]

Aš – mažasis šilutiškis

Švietimo pagalbos tarnyboje iki kovo 11-osios eksponuojama Šilutės Žibų pradinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skirtukų paroda „Aš – mažasis šilutiškis“. Tai yra projektinės veiklos šiuo pavadinimu baigiamosios veiklos dalis. Projektą dvejus metus vykdė Šilutės Žibų pradinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, vadovaujami pagalbos mokiniui specialisčių: logopedės metodininkės Linos Gutauskienės, socialinės pedagogės metodininkės […]