Archive for vasario, 2018

„Klasės vadovas? Misija (ne)įmanoma“???

Vasario 26 d. klasių, grupių vadovams, įvairių dalykų mokytojams Švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras  „Klasės vadovas? Misija (ne)įmanoma“, kurį vedė Jurgita Plukienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Gyvenimas sparčiai kinta. Šiuolaikinis mokinys tampa modernaus pasaulio, užvaldyto IT ir gausybės informacijos šaltinių, dalimi. Tačiau svarbiausi dalykai nesikeičia: mokykloje gimnazistui reikia siekti išsilavinimo, tobulėti, rasti […]

Odos apdirbimo pradžiamokslis – kūrėme svajonių dėžutę

Vasario 20 dieną vyko Šilutės dailės mokytojų praktinis seminaras „Odos apdirbimo pradžiamokslis“, kurį vedė Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyriaus vyresnioji mokytoja Gražina Adeikienė. Tai buvo labai geras seminaras, tiesiog praktinė kūrybinių darbų iš odos laboratorija. Mokytoja Gražina nustebino kruopščiu medžiagų ir priemonių paruošimu veiklai. Todėl mokytojai galėjo produktyviai, kūrybiškai ir technologiškai gerai pagaminti ir […]

Kolegialioji patirtis: vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vasario 21 d. vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos. Susirinkime dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Įsisuko naujas metodinės veiklos ciklas, kuriame bus  ir toliau dalijamasi kolegialiąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės.  Susirinkime metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė pristatė 2018 m. […]

Pedagogų vaidmuo stiprinant mokinių emocinę savijautą

Vasario 22 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko psichologės Rositos Katauskienės seminaras „Pedagogų vaidmuo stiprinant mokinių emocinę savijautą“. Mokinių emocinė savijauta – vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinio mokymosi motyvaciją, adaptaciją mokykloje, požiūrį į patį mokymąsi bei į mokyklą, kaip organizaciją. Todėl seminaro metu aptarta, kas lemia mokinių emocinę savijautą, į ką svarbu atkreipti pedagogams dėmesį ją […]

Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

2018 m. vasario 22 d. Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas „Ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“, kuriame dalyvavo metodinio būrelio veiklą kuruojanti Šilutės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Daina Jucikaitė savo pranešimu  priminė specialistėms kriterijus, pagal kuriuos nustatomi kalbos/kalbėjimo […]

Aš – mažasis šilutiškis

Švietimo pagalbos tarnyboje iki kovo 11-osios eksponuojama Šilutės Žibų pradinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skirtukų paroda „Aš – mažasis šilutiškis“. Tai yra projektinės veiklos šiuo pavadinimu baigiamosios veiklos dalis. Projektą dvejus metus vykdė Šilutės Žibų pradinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, vadovaujami pagalbos mokiniui specialisčių: logopedės metodininkės Linos Gutauskienės, socialinės pedagogės metodininkės […]

Pirmoji pagalba paaugliams, susidūrusiems su elektroninėmis patyčiomis

Saugesnio interneto savaitę emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ pristato Lietuvos vaikams ir paaugliams adaptuotą mobiliąją programėlę „SOS: elektroninės patyčios“. Vaikai ir paaugliai, susidūrę su skaudinimu ar kitomis nemaloniomis patirtimis internete, vis dažniau ieško pagalbos. Praėjusiais metais „Vaikų linija“ sulaukė beveik 2,5 karto daugiau kreipimųsi dėl grėsmių internete nei 2016 metais – iš viso 860 skambučių […]

Paroda „Gėlės žiedas Lietuvai“

Švietimo pagalbos tarnyboje iki kovo 16-osios eksponuojama paroda  „Gėlės žiedas Lietuvai“, kurią organizavo Švietimo pagalbos tarnybos specialistės logopedė Eglė Račienė ir specialioji pedagogė Daina Jucikaitė. Švietimo pagalbos tarnyboje besilankantys vaikai, padedami tėvelių, broliukų ir sesučių, kūrė gražiausius žiedus Lietuvai. Darbščios vaikų rankytės kruopščiai dirbo: kirpo, klijavo, formavo trispalvius derinius. Vaikų darbeliai suspindo meile ir nuoširdumu Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Daina […]

100 gražiausių žodžių Lietuvai

Visą mėnesį – nuo Vasario 16-osios iki Kovo 16-osios Švietimo pagalbos tarnyboje kviečiame  pasidžiaugti spalvinga mokinių kūrybos darbų paroda „100 gražiausių žodžių Lietuvai“, kuri skirta  Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. Stebina mokinių dalyvių gausa – gražiausius savo darbus parodai pateikė 818 respublikos mokinių. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pakvietėme Lietuvos ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų specialiųjų poreikių turinčius […]

Džiugus Lietuvos 100-mečio laukimas

Vasario 12 d. Šilutės Martyno Jankaus mokykloje vyko mokytojų Rolandos Daukantienės ir Ritos Zdanevičienės atvira, integruota tikybos – etikos pamoka: „Džiugus Lietuvos 100-mečio laukimas“. Mokytoja Rolanda Daukantienė ir Rita Zdanevičienė 7a klasės mokiniams pateikė Šventojo Rašto mintis apie šventės esmę ir svarbą. Prisiminė religines ir tautines šventes, bei paaiškino jų tradicijas. Buvo akcentuota , jog […]