Dokumentai, jų rengimas ir įforminimas

Sausio 23 d. biudžetinių įstaigų vadovams buvo organizuotas Virginijos Chreptavičienės, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorės, socialinių mokslų daktarės, seminaras „Privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas“.

Pagal seminaro programą buvo aptarta: darbo sutartys, darbo tvarkos taisyklių ir kitų privalomų teisės aktų nauji reikalavimai formai, turiniui ir nutraukimui; darbo sutarčių rūšys, jų ypatumai; darbo ir poilsio laiko reglamentavimas; drausminės ir materialinės reglamentavimo naujovės.

Liucija Jasevičienė,
Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė