Archive for 23 sausio, 2018

Atvira pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba“ Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje

Sausio 16 d. vyko naujai suformuotas Pamario zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas. Būrelio metu buvo suplanuota veikla 2018 metams, sudaryta būrelio taryba. Pirmojo užsiėmimo metu vyko atvira integruota kūno kultūros ir matematikos pamoka „Daugybos mokymas(is) kinestetinių metodų pagalba“ 2 klasėje, kurią vedė Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė. Pamoka vyko aktų salėje. Mokytojai, […]

Mokinio skirtybių suvokimas

Sausio 17 dieną įvyko tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas- apskritojo stalo diskusija „Mokinio skirtybių suvokimas“. Mokytojai peržiūrėjo vaizdo įrašą „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje 2014 NMVA“. Po to įvyko diskusija, kaip mokytojai savo pamokose taiko užduotis įvairių gebėjimų mokiniams. Mokytoja Violeta Stonienė pasidalino praktinės veiklos patirtimi, kaip stebėtoja jos pamokoje panaudojo užduotis. Mokytojams buvo duota […]

Ugdomoji veikla kitaip

Sausio 17 d., Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, įvyko pirmasis  naujai suformuotos  Šilutės Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Ugdomoji veikla kitaip”, kurio  tikslas – gerosios patirties sklaida. Būrelio narius supažindinome su Šilutės Žibų pradinės mokyklos ugdymo aplinkomis. Buvo apsvarstytas būrelio veiklos planas 2018-iesiems metams ir  išklausyti mokytojų metodininkių pranešimai. Plačiai savo pedagoginės patirties […]