+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Aptartos brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujovės

Sausio 9 d. Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi direktorių pavaduotojai ugdymui aptarti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujoves. 

Kalbėta apie brandos egzaminų tvarkaraščio keitimus, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo naujoves, darbų vertinimus, mokinių supažindinimą su dokumentais, vertintojų registravimą. Susipažinta su reikalavimais ir sąlygomis, kurios privalomos organizuojant minėtas veiklas.

Rasa Žemailienė,
Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja