Archive for 5 sausio, 2018

Mokinio pasiekimų gerinimas

Sausio 4 d. įvyko rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusija „Mokinių pasiekimų gerinimas ir individualios pažangos vertinimas“. Susirinkime dalyvaujant metodinio būrelio kuratorei Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vidai Nemanienei buvo apsvarstytas veiklos planas 2018-iesiems, išklausytas Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos ekspertės Renatos Ivaščenkienės pranešimas „Mokinio pasiekimų gerinimas ir individualios pažangos fiksavimas“. […]