+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Psichologai siekia išsikeltų tikslų

Gruodžio 18 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,2017 metus palydint. Psichologų metodinės veiklos ataskaita, 2018 m. veiklos planavimas“.

Prisiminta 2017 metų rajono psichologų metodinė veikla, metų atradimai ir praradimai. Pasidžiaugta, kad įgyvendintos beveik visos planuotos veiklos siekiant išsikelto tikslo: siekti aukštesnės psichologinės pagalbos teikimo kokybės gerinant ir tobulinant Šilutės rajono psichologų ir psichologų asistentų profesinę kompetenciją, skatinant bendradarbiavimą, keliant kvalifikaciją.

Atviru balsavimu išrinkta nauja Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio pirmininkė Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė Rūta Gagienė. Jos pavaduotoja išrinkta Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė. Metodinio būrelio sekretore tapo Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Kristina Ražauskaitė-Pilipavičienė.

Taip pat buvo sudarytas psichologų metodinio būrelio veiklos planas 2018 metams, numatant veiklas kiekvieną mėnesį.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė