+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Diskutavo pradinių klasių mokytojai

Gruodžio 12 d. pradinių klasių mokytojų zonų metodinių būrelių pirmininkai, pavaduotojai ugdymui kartu su  Švietimo pagalbos tarnybos direktore Judita Blinkevičiene ir Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Vida Nemaniene susirinkime aptarė pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimą 2018-aisiais.

Kolegialioje diskusijoje aptarti pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimo, metodinių būrelių zonų perskirstymo, metodininkų tarybos veiklos tikslingumo klausimai.

Nutarta mažinti susirinkimų metodiniuose būreliuose skaičių iki dviejų-trijų per metus, bet praplėsti dienotvarkę, atsakingiau planuoti susirinkimus.

Daugiau diskusijų susilaukė metodinės tarybos ir metodininkų tarybos veiklų organizavimas. Diskusijos, siūlymai, sprendimai – viską sprendėme kartu, remdamiesi kolegų rimtais argumentais.

Pakeitėme pradinių klasių mokytojų pasiskirstymą zonomis. Dabar jų liks trys, pagal didžiąsias miesto mokyklas: Pamario, Martyno Jankaus, Žibų zonos, prie jų jungsis visų kitų mokyklų mokytojai. Mokytojų metodininkų tarybos tikslingumą palikta išspręsti pačiai tarybai.

Ona Jurjonienė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui