Archive for 20 gruodžio, 2017

Mano sėkmės istorija

Gruodžio 19 d. Šilutės I gimnazijoje vyko rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas „Mano sėkmės istorija“. Susirinkimo metu bibliotekininkai pasidžiaugė labiausiai pavykusiais projektais, renginiais, pasidalijo įvairiomis veiklos formomis. Aptartos ateinančių metų darbo gairės, akcentuojant Lietuvos 100 –čio jubiliejų, A. Ramanausko-Vanago garbei paskelbtus 2018 metus. Kitų metų veiklos prioritetas – mokinių patriotiškumo ugdymas, pilietinės savimonės formavimas, […]

Diskutavo pradinių klasių mokytojai

Gruodžio 12 d. pradinių klasių mokytojų zonų metodinių būrelių pirmininkai, pavaduotojai ugdymui kartu su  Švietimo pagalbos tarnybos direktore Judita Blinkevičiene ir Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Vida Nemaniene susirinkime aptarė pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimą 2018-aisiais. Kolegialioje diskusijoje aptarti pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimo, metodinių būrelių zonų perskirstymo, metodininkų tarybos veiklos tikslingumo klausimai.

Psichologai siekia išsikeltų tikslų

Gruodžio 18 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,2017 metus palydint. Psichologų metodinės veiklos ataskaita, 2018 m. veiklos planavimas“. Prisiminta 2017 metų rajono psichologų metodinė veikla, metų atradimai ir praradimai. Pasidžiaugta, kad įgyvendintos beveik visos planuotos veiklos siekiant išsikelto tikslo: siekti aukštesnės psichologinės pagalbos teikimo kokybės gerinant ir tobulinant Šilutės rajono psichologų […]

Klasės (vaikų grupės) valdymas

Gruodžio 11 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje psichologas Evaldas Karmaza vedė seminarą pedagogams „Klasės (vaikų grupės) valdymas. Pedagogės turėjo unikalią galimybę įgyti žinių, kaip valdyti grupę. Psichologo įžvalgos, patarimai skatino ugdytojas diskusijai. Dėstoma tema labai aktuali. Pedagoges sudomino įšeitys iš susidariusių situacijų, ir kaip galima jas valdyti garsu, gestais, primenant vaikui grupės susitarimą ir kt. Psichologas […]

Istorijos mokytojai planuoja veiklą

Gruodžio 12 dienos popietę įvyko rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio  susirinkimas ,,Veiklos planavimas“. Kalbėta apie mokinių istorijos olimpiadą, aptarta būrelio veikla, išrinktas naujas pirmininkas, numatytas 2018 m. veiklos planas. Mokytojai  Lilija Zdanevičienė ir Rubenas Bukavickas rengia  užduotis aštuntokams tema ,,Lietuva – 1009-1430 m.“  Sudaryta mokinių istorijos olimpiados darbų vertinimo komisija. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida […]