Turizmo renginių vadovų mokymai

Lapkričio 24 dieną Tarnyboje vyko turizmo renginių vadovų kursai, kuriuos vedė UAB „Verslo aljansas“ lektorė iš Tauragės, Jolanta Birbalienė.

Tarp būsimųjų turizmo renginių vadovų buvo ir ikimokyklinio ugdymo specialistų, ir muzikos, ir dailės mokytojų. Jiems tokia programa yra išties aktuali, nes dalį ugdymo veiklų prisieina vykdyti už mokyklos teritorijos. Tai įvairios popietės, edukacijos, parodos, koncertai, stovyklos ir plenerai, nekalbant apie išvykas į kitus Lietuvos ar užsienio miestus.

Renginio metu minėta lektorė, sukaupusi šioje srityje nemažą patirtį, supažindino dalyvius su turizmo renginių tipais, saugaus elgesio instruktažais, jų aprašais ir kitais teisiniais dokumentais, kalbėjo apie nelaimingų atsitikimų pobūdį, klasifikaciją, numatomas pasekmes bei prevencines priemones. Energinga ir vaizdi lektorės kalba labai sudomino mokytojus, kurie noriai jungėsi į diskusijas minėtais klausimais, dalijosi savo patirtimis, tarėsi kaip išvengti ar užkirsti kelią nenumatytiems pavojams.

Diskusija buvo naudinga, spalvinga ir suteikė ne tik įvairių žinių, bet ir gerokai  praplėtė akiratį…

Aurimas Liekis,
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
dailės mokytojas metodininkas