Archive for gruodžio, 2017

Džiugių ir prasmingų ateinančių švenčių!

…tylios snaigės, tylios mintys beldžiasi į mūsų lango stiklą. Gal šis laiko sruvenimas yra mūsų laimės pranašas… Tikėkime, kad visa, kas gražiausia – ateityje. Ramybės ir sėkmės, MIELI KOLEGOS, su artėjančiomis šventėmis! Džiugių ir prasmingų Šv. Kalėdų, artėjančių 2018-ųjų! Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Kalėdinių atvirukų paroda „Žiemos pasaka“

Artėjant visų laukiamai Šv. Kalėdų šventei, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti dalyvauti Kalėdinių atvirukų parodoje.  Vadovės – Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pradinių klasių mokytojos Žaneta Danienė, Daiva Jokubaitienė, Rita Judžentienė, Virginija Saveljevienė, Nijolė Zdanavičienė. Aplankykite Švietimo pagalbos tarnyboje gruodį eksponuojamą atvirukų parodą. Atvirukus vaikai kūrė kartu su šeimos nariais. Kūrybiška veikla labiau […]

Atvira integruota pamoka „Ritmiškas voras“

Gruodžio pradžioje Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko atvira pradinių klasių mokytojos ekspertės Violetos Lukočienės ir mokytojos metodininkės Lijanos Šerpytienės integruota pasaulio pažinimo ir muzikos pamoka 2a klasės mokiniams “Ritmiškas voras”. Pamoka gerai suplanuota, jautėsi pasitikėjimas  tarp mokytojų ir mokinių. Parinkti darbo metodai skatino mokinių aktyvumą ir motyvaciją pamokoje. Buvo derinamas grupinis ir individualus darbas, […]

ATVIRA VEIKLA „KALĖDŲ BELAUKIANT“

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje gruodžio 19 d. vyko Žemaičių Naumiesčio zonos metodinio būrelio užsiėmimas. Mokytojos metodininkės Žaneta Danienė, Rita Judžentienė, Daiva Jokubaitienė, Virginija Saveljevienė, Nijolė Zdanavičienė vedė atvirą veiklą „Kalėdų belaukiant“. Popietės tikslas buvo supažindinti su senovės lietuvių liaudies Advento papročiais bei tradicijomis ir dabartiniu religiniu Advento apmąstymu. Sukūrė jaukią ir šiltą atmosferą, kuri atspindėjo lietuvių liaudies Advento […]

Naujos knygos ir socialinis emocinis ugdymas mokykloje

Gruodžio 7 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo projekto „Lyderių laikas 3“ edukacinių knygų pristatymas. Renginio metu knygas pristatė ne jų autoriai , o mokyklų direktoriai. Pirmiausia buvo pristatyta Lino Šlušnio ir Daivos Šukytės knyga „ Ką gali mokytojas“. Knygoje išdėstyta socialinio emocinio ugdymo programų teorija ir praktika. […]

Mano sėkmės istorija

Gruodžio 19 d. Šilutės I gimnazijoje vyko rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas „Mano sėkmės istorija“. Susirinkimo metu bibliotekininkai pasidžiaugė labiausiai pavykusiais projektais, renginiais, pasidalijo įvairiomis veiklos formomis. Aptartos ateinančių metų darbo gairės, akcentuojant Lietuvos 100 –čio jubiliejų, A. Ramanausko-Vanago garbei paskelbtus 2018 metus. Kitų metų veiklos prioritetas – mokinių patriotiškumo ugdymas, pilietinės savimonės formavimas, […]

Diskutavo pradinių klasių mokytojai

Gruodžio 12 d. pradinių klasių mokytojų zonų metodinių būrelių pirmininkai, pavaduotojai ugdymui kartu su  Švietimo pagalbos tarnybos direktore Judita Blinkevičiene ir Švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Vida Nemaniene susirinkime aptarė pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimą 2018-aisiais. Kolegialioje diskusijoje aptarti pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos plėtojimo, metodinių būrelių zonų perskirstymo, metodininkų tarybos veiklos tikslingumo klausimai.

Psichologai siekia išsikeltų tikslų

Gruodžio 18 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,2017 metus palydint. Psichologų metodinės veiklos ataskaita, 2018 m. veiklos planavimas“. Prisiminta 2017 metų rajono psichologų metodinė veikla, metų atradimai ir praradimai. Pasidžiaugta, kad įgyvendintos beveik visos planuotos veiklos siekiant išsikelto tikslo: siekti aukštesnės psichologinės pagalbos teikimo kokybės gerinant ir tobulinant Šilutės rajono psichologų […]

Klasės (vaikų grupės) valdymas

Gruodžio 11 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje psichologas Evaldas Karmaza vedė seminarą pedagogams „Klasės (vaikų grupės) valdymas. Pedagogės turėjo unikalią galimybę įgyti žinių, kaip valdyti grupę. Psichologo įžvalgos, patarimai skatino ugdytojas diskusijai. Dėstoma tema labai aktuali. Pedagoges sudomino įšeitys iš susidariusių situacijų, ir kaip galima jas valdyti garsu, gestais, primenant vaikui grupės susitarimą ir kt. Psichologas […]

Istorijos mokytojai planuoja veiklą

Gruodžio 12 dienos popietę įvyko rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio  susirinkimas ,,Veiklos planavimas“. Kalbėta apie mokinių istorijos olimpiadą, aptarta būrelio veikla, išrinktas naujas pirmininkas, numatytas 2018 m. veiklos planas. Mokytojai  Lilija Zdanevičienė ir Rubenas Bukavickas rengia  užduotis aštuntokams tema ,,Lietuva – 1009-1430 m.“  Sudaryta mokinių istorijos olimpiados darbų vertinimo komisija. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida […]