+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Mokymo (si) stilių nustatymas ir tinkamų metodų parinkimas bei taikymas

Lapkričio 13 dieną rajono geografijos  mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusijoje aptarta  2017 m.  būrelio veiklos  ataskaita, įvertintos veiklos ir edukacinės išvykos. Taip pat teikti ir priimti siūlymai 2018 m. veiklos planui. Į dienotvarkę buvo įtraukta apskritojo stalo diskusija, kurios tema:  “Mokymo (si) stilių nustatymas ir tinkamų metodų parinkimas bei taikymas”.

Diskusija vyko labai sklandžiai, įdomiai ir  produktyviai. Dalyviai pateikė pavyzdžių ir pasiūlymų iš savo patirties. Per diskusiją prieita išvados, kad nors ir ne visi mokytojai nustato mokinių mokymosi stilius, tačiau visi taiko įvairius mokymo(si) metodus, kurie atitinka kiekvieno mokinio poreikius.

Ačiū visiems Šilutės rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio nariams už atliktus darbus, aktyvų dalyvavimą veikloje ir neįkainojamą patirtį leidžiant laiką drauge. Ir toliau tikiuosi tokio pat  produktyvaus bendradarbiavimo.

Alicija Odinbergienė,
Geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė