Archive for 9 lapkričio, 2017

Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai

Lapkričio 3 dieną Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai“. Seminarą vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintoja Audronė Šarskuvienė. Lektorė įdomiai ir šiuolaikiškai pristatė šiandienos mokyklai kylančius iššūkius, pateikė daugybę įvairių metodų ir būdų, kaip su jais susidoroti. Mokytojai nauju žvilgsniu pažvelgė į šiuolaikinės pamokos ir mokymo(si) organizavimo […]

Kolegiali gerosios patirties sklaida Priekulėje ir Kretingoje

Spalio 20 d. rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės vyko į Priekulės lopšelį-darželį ir Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“. Edukacinės programos tema: „Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimas – individuali patirtis, problemos“. Priekulės lopšelyje-darželyje pedagoges sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Džiuralda Kavolienė, kuri aprodė grupių ir lauko edukacines aplinkas, papasakojo apie darželio vykdomą veiklą, prie arbatos puodelio […]