Kolegialioji patirtis: sutrikimų turinčio mokinio ugdymo galimybės

Spalio 30 d. „Diemedžio“ ugdymo centro komanda vyko į Rietavo savivaldybės Tverų gimnaziją, kur vedė seminarą  „Netinkamas paauglio elgesys pamokoje, elgesio valdymo metodai bei strategijos“. Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi, dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais mokiniais.

Seminaro dalyviai išklausė pranešimus apie psichologinius darbo metodus ir būdus pozityvaus mokinio elgesio formavimui, emocinių sunkumų ar sutrikimų turinčio mokinio ugdymo galimybes mokykloje, specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybes užsienio šalyse bei darbo klasėje organizavimą ir individualios pažangos skatinimą pamokose. Visuose pranešimuose buvo akcentuojama kompleksinės pagalbos svarba, dirbant su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais. Pristatyti, aptarti bei išanalizuoti įvairūs atvejai.

Refleksijos metu pedagogai pasidalijo savo mintimis bei įspūdžiais apie  įvykusį seminarą. Džiaugiamės šiltu priėmimu ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo su Tverų gimnazijos bendruomene.

Aistė Pielikienė,
Vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

You can leave a response, or trackback from your own site.

Rašyti atsiliepimą