Archive for lapkričio, 2017

Sudėtingi psichologinio konsultavimo atvejai, pagalbos galimybės

Lapkričio 27 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, kurio metu vyko keleto atvejų intervizijos. Sudėtingus psichologinio konsultavimo atvejus pristatė Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos psichologė Aina Sniečkuvienė ir Šilutės pirmosios gimnazijos psichologė Rūta Gagienė. Būrelio nariai dalijosi savo įžvalgomis, ieškojo kartu tolimesnių pagalbos mokiniams galimybių. Ilona Norgėlienė, Šilutės rajono švietimo […]

Tyrinėdami priešmokyklinukai atranda pasaulį

Lapkričio 23 d. vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio susirinkimas, kurio metu apžvelgėme 2017 m. plano įgyvendinimą, pristatėme metodines priemones, pranešimus.   Susirinkime dalyvavo rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, išsakiusi svarią nuomonę dienotvarkės temomis. Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai – tai veikla, kurios metu vaikai kaupia patirtį, samprotauja, kritiškai mąsto, sprendžia problemas. Lilija Venckienė iš […]

Raštingumas biologijos pamokose

Lapkričio 9 dieną vyko biologijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Raštingumas biologijos pamokose“. Pranešimo “Raštingumas biologijos pamokose” metu buvo aptarti veiksniai įtakojantys mokinių raštingumą ir priemonės, kaip jį pagerinti.  Atkreipėme dėmesį, kad mokinių raštingumas, – tai ne tik lituanistų rūpestis.  Paanalizavome mokinių tarptautinį raštingumo tyrimą PISA.  Atkreipėme dėmesį į šeimą ir jos funkcijas vaiko raidoje. Dalijomės […]

Veiklos apžvalga ir planavimas 2018-iesiems

Lapkričio 22 d. Šilutės rajono socialiniai pedagogai rinkosi į metodinio būrelio susirinkimą, kuriame dalyvavo Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė, kuruojanti  veiklą. Ji kalbėjo apie koordinuotai teikiamą švietimo pagalbą,  socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašą,  NEMIS sistemą, Policijos komisariato pateikiamą informaciją apie nusikalstamą nepilnamečių iki 16 metų veiką, socialinių pedagogų veiklos aktualijas. […]

Mandalos menas – puiki atsipalaidavimo priemonė

Iki lapkričio pabaigos kviečiame pasidžiaugti Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Rusnės specialiosios mokyklos neformaliojo ugdymo  „Dailės studija“ 6-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Mandalos menas – puiki atsipalaidavimo priemonė“.  Darbų vadovė – vyresnioji mokytoja Rima Jankauskaitė. Mandala – sanskrito kalba reiškia ratas, diskas, sfera – yra apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam tikrą […]

Mokymo (si) stilių nustatymas ir tinkamų metodų parinkimas bei taikymas

Lapkričio 13 dieną rajono geografijos  mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusijoje aptarta  2017 m.  būrelio veiklos  ataskaita, įvertintos veiklos ir edukacinės išvykos. Taip pat teikti ir priimti siūlymai 2018 m. veiklos planui. Į dienotvarkę buvo įtraukta apskritojo stalo diskusija, kurios tema:  „Mokymo (si) stilių nustatymas ir tinkamų metodų parinkimas bei taikymas“. Diskusija vyko labai sklandžiai, […]

EDUKACINĖ IŠVYKA PO ŠILUTĖS RAJONO PILIAKALNIUS

2017 metai paskelbti piliakalnių metais. Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinis būrelis įprasmindamas šiuos metus  lapkričio 9 dieną organizavo išvyką po Šilutės rajono piliakalnius. Kelionę pradėjome pažintimi su Venckų piliakalniu, kuris įrengtas Šusties dešiniajame krante. Vėliau grožėjomės Vanagių, Žakainių, Pavilnučio kalvomis. Jos ypatingai atrodo rudenį. Tada piliakalniai atsiveria įspūdingiausiai – jų grožio nedengia medžių žaluma, upelių vagos […]

Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai

Lapkričio 3 dieną Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Nauji iššūkiai šiuolaikinei pamokai“. Seminarą vedė lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintoja Audronė Šarskuvienė. Lektorė įdomiai ir šiuolaikiškai pristatė šiandienos mokyklai kylančius iššūkius, pateikė daugybę įvairių metodų ir būdų, kaip su jais susidoroti. Mokytojai nauju žvilgsniu pažvelgė į šiuolaikinės pamokos ir mokymo(si) organizavimo […]

Kolegiali gerosios patirties sklaida Priekulėje ir Kretingoje

Spalio 20 d. rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės vyko į Priekulės lopšelį-darželį ir Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“. Edukacinės programos tema: „Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų pažangos bei pasiekimų vertinimas – individuali patirtis, problemos“. Priekulės lopšelyje-darželyje pedagoges sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Džiuralda Kavolienė, kuri aprodė grupių ir lauko edukacines aplinkas, papasakojo apie darželio vykdomą veiklą, prie arbatos puodelio […]

Darbas su delinkventinio elgesio paaugliais

Lapkričio 31 d. rajono mokyklų socialiniai pedagogai lankėsi Švėkšnoje, „Diemedžio“ ugdymo centre. Šis centras – pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Apsilankymo tikslas – pasidalyti kolegialiąja patirtimi dirbant su delinkventinio elgesio mokiniais. Aktualu buvo išgirsti kokius darbo metodus taikyti iškilus problemoms. Bendraudami ir klausydami pranešimų išgirdome naudingų patarimų, apžiūrėjome gyvenamąsias  darbo, […]