Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai

Spalio 27 dieną Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Jie būrelio susirinkime išklausė Švietimo centro socialinės pedagogės, psichologės I. Norgėlienės pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai“. Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Ji padėkojo pranešėjoms, išsakė vertingas pastabas bei pasiūlymą pedagogams, kad reikia tobulinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą, siekti konkretumo.

Pedagogai pranešėjai pateikė klausimų, diskutavo, dalijosi patirtimi. Darželio „Ąžuoliukas“  auklėtoja-metodininkė Vida Paliutytė pristatė „Pipiriukų“ grupės projektą „Pasakų dirbtuvės“. Pranešėja akcentavo bendravimo ir bendradarbiavimo darželyje su tėvais svarbą. Ugdytinių tėveliai aktyviai įsijungė į projektą, džiugino vaikus savo dalyvavimu grupės gyvenime (sekė, vaidino pasakėles, kūrė knygutes ir kt.). Pedagogės turėjo galimybę Švietimo pagalbos centre pamatyti „Pipiriukų“ grupės parodėlę, pasidžiaugti tėvelių kūrybingumu, išradingumu, kuriant „batukus“.

Alma Norkaitienė,
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Vida Paliutytė,
Auklėtoja metodininkė