Archive for 31 spalio, 2017

Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai

Spalio 27 dieną Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Jie būrelio susirinkime išklausė Švietimo centro socialinės pedagogės, psichologės I. Norgėlienės pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai“. Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Ji padėkojo pranešėjoms, išsakė vertingas pastabas bei pasiūlymą pedagogams, kad reikia tobulinti ikimokyklinio […]

Standartizuotų testų vykdymas, olimpiadų organizavimas

Spalio 26 d. matematikos mokytojai susirinkime aptarė standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymą ir rezultatus, mokinių olimpiadų, atvirų integruotų pamokų organizavimą, veiklos gaires, išrinko metodinio būrelio pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Būrelio susirinkime buvo apsvarstyti svarbiausi veiklos klausimai. Algirdas Oželis, Vainuto gimnazijos mokytojas metodininkas

Technologijų mokytojai: teorija ir praktinė kolegialiosios patirties veikla

Spalio 25 d. susirinkę technologijų mokytojai aptarė būrelio veiklos klausimus, dalyvavo praktinėje Kintų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Ramūno Grikšo kolegialiosios patirties veikloje, aptarė standartizuotų testų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, susipažino su naujausiais veiklos dokumentais, išrinko metodinio būrelio tarybą. Edmundas Naujokas, Metodinio būrelio pirmininkas, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojas metodininkas