Mokytojo ir mokinio sąveika ugdymo procese

Spalio 24 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojai metodinio būrelio susirinkime „Mokytojo ir mokinio sąveika ugdymo procese“ išklausė du pranešimus ir atliko praktines veiklas jų tema, taikydami įvairius mokymo metodus: „Žvaigždė“, „IDEAL“, dalykinio teksto nagrinėjimui skirtą metodą.

Pranešimą „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse. Teksto analizė lietuvių kalbos pamokose“ bei pateikė praktines užduotis Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Rasa Jankauskienė, Rita Kriščiūnienė ir Daiva Šarlauskienė. Šios mokytojos pristatė ir teksto analizės metodus.

Kitą pranešimą „Skaitymo skatinimas pradinėse klasėse“ pristatė bei savo darbo patirtimi dalijosi Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos Regina Chockevičienė ir Vilma Eglynienė.

Susirinkime taip pat aptarėme ir siūlymus 2018-ųjų metų veiklos plano projektui.

Rasa Jankauskienė,
Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė,
Metodinio būrelio pirmininkė