Archive for 20 spalio, 2017

Kolegialios patirties sklaida. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas

Spalio 20 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, skirtas psichologo darbui su vaikais ir paaugliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus. Kolegialia patirtimi dalijosi Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Kristina Ražauskaitė-Pilipavičienė, pristatydama autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo ypatumus taikant ABA terapiją irŠilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė, kalbėdama […]

Etiketas ir kultūrų įvairovė

Spalio 16 dieną į rajono etikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimą tema „Etiketas ir kultūrų įvairovė“ rinkosi mokytojai, dirbantys 11-12 klasėse. Pasidalinta metodinėmis įžvalgomis, dėstant šią temą, aptartos šių mokslo metų gerosios pamokų patirtys ir diskutuota etikos mokytojų metodinio būrelio veiklos klausimais. Kolegos pateikė vertingų patarimų dėl būrelio veiklos, praktinių pavyzdžių, kuriuos vėliau taikys pamokose.

Informacinių technologijų mokytojų kolegiali patirtis, naujausia informacija

Spalio 19 d. informacinių technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime aptarė veiklos klausimus ir dalijosi kolegialiąja patirtimi bei naujausia dalyko informacija. Būrelio pirmininkas apžvelgė dvejų metų būrelio veiklą, supažindino su informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatais ir atsiliepimais. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Rita Barkauskienė pristatė mokyklos