Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir įforminimas

Spalio 11-12 dienomis dviems klausytojų grupėms vyko Tomo Vasiliausko, UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“ vadovo, seminarai atsakingiems už viešuosius pirkimus.

Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi rengiant ir įforminant viešųjų pirkimų dokumentus mažose organizacijose ir pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo, palydinčiųjų teisės aktų pasikeitimus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reikėtų daryti.

Seminaras skirtas viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims – praktikams (nedidelių organizacijų, mokyklų, ligoninių, bibliotekų darbuotojams), kurie savo kasdieniniame gyvenime susiduria su viešųjų pirkimų organizavimu ir kuriems kyla klausimų, ar teisingai yra „tvarkomi“ pirkimų dokumentai.

Daiva Vaivadienė,
„Žibutės“ lopšelio-darželio ūkvedė