+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Nauji privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė spalio 12 d. biudžetinių įstaigų vadovams vedė seminarą „Nauji, privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas“.

Kalbėta apie vidaus aktų rūšis, kurias privaloma sudaryti įsigaliojus naujam Darbo kodeksui: apie naujus reikalavimus darbo sutarčių formai, turiniui, nutraukimui, jų rūšis, ypatumus, darbo ir poilsio laiko reglamentavimą, drausminės ir materialinės atsakomybės reglamentavimo naujoves būtinąsias ir

papildomas darbo sąlygas, lygių galimybių principą, darbo apmokėjimo sistemą ir kt.

Liucija Jasevičienė,
Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė