Archive for 18 spalio, 2017

Konferencija „Kinestetinis mokymo(-si) stilius“

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla dalyvauja Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautiniame projekte „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“ No. 2016-1-LT01- KA219-023141_1. 2017 metų spalio 2 – 6 dienomis Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje vyko Erasmus+ projekto partnerių susitikimas. Spalio 4 dieną  mokyklos tarptautinio projekto  darbo grupė Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje organizavo tarptautinę metodinę […]

Nauji privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė, dr. Virginija Chreptavičienė spalio 12 d. biudžetinių įstaigų vadovams vedė seminarą „Nauji, privalomi personalo dokumentai, jų rengimas ir įforminimas“. Kalbėta apie vidaus aktų rūšis, kurias privaloma sudaryti įsigaliojus naujam Darbo kodeksui: apie naujus reikalavimus darbo sutarčių formai, turiniui, nutraukimui, jų rūšis, ypatumus, darbo ir poilsio laiko reglamentavimą, drausminės ir materialinės […]

Viešieji pirkimai: dokumentų rengimas ir įforminimas

Spalio 11-12 dienomis dviems klausytojų grupėms vyko Tomo Vasiliausko, UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“ vadovo, seminarai atsakingiems už viešuosius pirkimus. Seminaro tikslas – pasidalinti praktine patirtimi rengiant ir įforminant viešųjų pirkimų dokumentus mažose organizacijose ir pristatyti viešųjų pirkimų įstatymo, palydinčiųjų teisės aktų pasikeitimus bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reikėtų daryti.