Tikybos mokytojai aptarė veiklos prioritetus

Pradžioje tikybos mokytojus sveikino ir bendrai maldai kvietė naujasis Šilutės klebonas Remigijus Saunorius. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė Vida Kubaitienė naujiems mokslo metams prasidėjus akcentavo švietimo sistemos prioritetus ir svarbesnius dokumentus šiandieniniame mokytojų darbe: socialinio emocinio ugdymo ir patyčių prevencijos programas, atsinaujinusią Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, geros mokyklos koncepciją.

Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Denisevičienė priminė mokytojams, kad spalio 4-oji – šv. Pranciškaus diena ir pasidalino paruošta medžiaga šia tema, kurią bus galima panaudoti pamokose.

Kasmet į pirmąjį (ir ne tik) metodinį susirinkimą atvykstantis vyskupijos atstovas, Lietuvos Katechetikos Centro vadovas, mons. Rimantas Gudlinkis džiaugėsi gausiu susirinkusių mokytojų būriu, informavo apie šiais mokslo metais numatomus renginius, minėjimus, seminarus, o taip pat perdavė ir Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimą susitikti su tikybos mokytojais spalio 12 dieną Klaipėdoje.

Išsiskyrėme neilgam, jau ateinantį ketvirtadienį rinksimės susitikime su ganytoju.

Laima Šepkienė,
Saugų Jurgio Mikšo ir Vilkyčių pagrindinių mokyklų tikybos vyresnioji mokytoja