Archive for spalio, 2017

Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai

Spalio 27 dieną Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyboje rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Jie būrelio susirinkime išklausė Švietimo centro socialinės pedagogės, psichologės I. Norgėlienės pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ypatumai“. Susirinkime dalyvavo būrelio veiklą kuruojanti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė. Ji padėkojo pranešėjoms, išsakė vertingas pastabas bei pasiūlymą pedagogams, kad reikia tobulinti ikimokyklinio […]

Standartizuotų testų vykdymas, olimpiadų organizavimas

Spalio 26 d. matematikos mokytojai susirinkime aptarė standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų vykdymą ir rezultatus, mokinių olimpiadų, atvirų integruotų pamokų organizavimą, veiklos gaires, išrinko metodinio būrelio pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. Būrelio susirinkime buvo apsvarstyti svarbiausi veiklos klausimai. Algirdas Oželis, Vainuto gimnazijos mokytojas metodininkas

Technologijų mokytojai: teorija ir praktinė kolegialiosios patirties veikla

Spalio 25 d. susirinkę technologijų mokytojai aptarė būrelio veiklos klausimus, dalyvavo praktinėje Kintų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Ramūno Grikšo kolegialiosios patirties veikloje, aptarė standartizuotų testų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, susipažino su naujausiais veiklos dokumentais, išrinko metodinio būrelio tarybą. Edmundas Naujokas, Metodinio būrelio pirmininkas, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojas metodininkas

Kolega – kolegai

Spalio 26 d. vyko Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu buvo dalijamasi patirtimi, rengiama atmintinė dėl specialiųjų pedagogų ir logopedų dokumentų įstaigose. Susirinkime dalyvavo būrelio veiklos kuratorė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, padėjusi racionaliai išspręsti kai kuriuos klausimus. Pamario pagrindinės mokyklos logopedė Jurgita Šikšniuvienė, Šilutės Žibų pradinės […]

Gamtos mokslų naujovės

Spalio 10 d. rajono chemijos ir kitų gamtos mokslų mokytojai  ir 8-12 klasių mokiniai vyko į pažintinę edukacinę kelionę „Gamtos mokslų naujovės“ Vilniaus universitete (VU), –  12 mokytojų ir 38 mokiniai iš Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės“, Vainuto ir Vydūno gimnazijų, Usėnų, Vilkyčių, Saugų Jurgio Mikšo, Juknaičių, Piktupėnų pagrindinių mokyklų. Išvykos dalyviai gyvai susipažino su šiuolaikinio […]

Mokytojo ir mokinio sąveika ugdymo procese

Spalio 24 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojai metodinio būrelio susirinkime „Mokytojo ir mokinio sąveika ugdymo procese“ išklausė du pranešimus ir atliko praktines veiklas jų tema, taikydami įvairius mokymo metodus: „Žvaigždė“, „IDEAL“, dalykinio teksto nagrinėjimui skirtą metodą. Pranešimą „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse. Teksto analizė lietuvių kalbos pamokose“ bei pateikė praktines užduotis Šilutės Žibų pradinės […]

Tėvų ir pedagogų partnerystės galia

Spalio mėnesį kviečiame pasidžiaugti kūrybinga „Ąžuoliuko“ lopšelio darželio bendruomenės paroda „Tėvų ir pedagogų partnerystės galia“. Kūrybiniam procesui vadovavo auklėtojos Vida Paliutytė ir Vitalija Zemliauskienė. Šilutės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ „Pipiriukų“ grupės ugdytiniai ir pedagogės Vida Paliutytė ir Vitalija Zemliauskienė kartu su tėveliais organizavo kūrybinių darbų parodą. Visi vaikai dažnai džiaugiasi, kai tėveliai nuperka naujus batukus. Tad mums […]

Ievos Simonaitytės keliais

Spalio 20 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje I-II klasių mokiniams vyko atvira srautinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „I. Simonaitytės keliais“. Pamokai pasiruošti padėjo mokytojos J. Ežerinskė, V. Galinskienė, L. Venckienė, J. Kiaupienė bei įgarsintojas II c klasės mokinys O. Taroza. Stebėję pamoką mokytojai ją aptarė ir vertino. Skambant I. Simonaitytės balsui gimnazistai rinkosi aktų salėje, […]

TAUTINIS KOSTIUMAS – integruota lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamoka

Kintų pagrindinės mokyklos devintokams spalio 19 dieną dvi integruotas pamokas tema  „Tautinis kostiumas“ vedė mokytojai Loreta Butkienė, Vaidotas Vilkas ir Nijolė Sodonienė. Jose buvo bendraujama ir rusų, ir anglų, ir gimtąja lietuvių kalbomis. Buvo sutarta, kad mokiniai, išklausę pranešimų, atlikę teksto suvokimo užduotis rusų, anglų ir lietuvių kalbomis, gebės įvardinti 4-5 tautinio kostiumo dalis, priskirti […]

Kolegialios patirties sklaida. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinis konsultavimas

Spalio 20 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas, skirtas psichologo darbui su vaikais ir paaugliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimus. Kolegialia patirtimi dalijosi Švietimo pagalbos tarnybos psichologė Kristina Ražauskaitė-Pilipavičienė, pristatydama autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo ypatumus taikant ABA terapiją irŠilutės Pamario pagrindinės mokyklos psichologė Gabrielė Asiulevičienė, kalbėdama […]