Archive for rugsėjo, 2017

Rinkosi bibliotekininkai ir matematikai

Rugsėjo 14 d. rinkosi aptarti veiklą ir dalytis naujausia informacija rajono bibliotekininkai ir matematikos mokytojų taryba. Apžvelgėme nuveiktus kalendorinių metų darbus ir perspektyvas. Bibliotekininkus aplankė koordinatorė Neringa Simonaitienė, kuri supažindino bibliotekininkus su naujai parengtais ir UPC vertintojų teigiamai įvertintais bei patvirtintais vadovėliais pagal Atnaujintas lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2016 […]

NAUJIEMS MOKSLO METAMS PRASIDĖJUS: PASIDALINIMAS MINTIMIS, IDĖJOMIS, DISKUSIJA

Rugsėjo 14 dieną, 14 val. vyko pradinių klasių anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Jo metu mokytojos dalinosi su kokiomis mintimis ir lūkesčiais pasitinka naujus mokslo metus, kokiomis naujomis idėjomis, veiklomis praturtins šių metų metodinę veiklą, bei savo darbą. Susirinkimo metu taip pat buvo aptarti 2017-2019 metų  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai,  į kokius mokinių mąstymo […]

Pasitarimas dėl prevencinių programų įgyvendinimo

Mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams ir ikimokyklinių įstaigų atstovams organizavome pasitarimą, kurio metu aptarėme, kaip įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimus, Švietimo įstatymo papildymą dėl smurto ir patyčių prevencijos ir naujus Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus dėl vaiko gerovės užtikrinimo, prevencinių programų įgyvendinimo, smurto ir patyčių prevencijos, švietimo pagalbos teikimo, […]

Pirminis psichologinis vertinimas, kolegiali patirtis

Rugsėjo 8 d. įvyko Šilutės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Vyko diskusija ir kolegialios patirties sklaida apie mokyklų psichologų darbo ypatumus. Švietimo skyriaus specialistė Vida Kubaitienė pristatė respublikoje įsigaliojusius naujus įstatymus ir svarbiausius pokyčius, įsigaliojančiais nuo š.m. rugsėjo 1 d. ugdymo įstaigose. Labai svarbu, kad psichologai mokykloje padėtų mokytojams, mokiniams, jų tėvams […]

Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai

Rugsėjo 6 d. Švietimo pagalbos tarnyboje biudžetinių įstaigų vadovams vyko Virginijos Chreptavičienės, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorės, socialinių mokslų daktarės seminaras „Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai ir jų taikymas praktikoje nuo 2017 m. liepos 1 d.  Klausytojai išgirdo naujoves apie svarbiausius darbo santykių principus ir jų reguliavimo pakeitimus, naujas vidaus teisės aktų, darbo sutarčių rūšis, […]

Rugsėjo skambučiui nuaidėjus…

Rugsėjo pirmąją, kai mokiniai skubėjo į klases, Švietimo pagalbos tarnyboje mokyklinis skambutis sukvietė mokytojus senjorus. Stebėjome daug apmąstymų sukėlusio Šilutės kamerinio dramos teatro spektaklio ištrauką – Vytauto Mačernio „Ramybės bankas“. Mokytojai dalijosi mintimis, išgyvenimais, daug kalbėjo, klausė naujausios mokytojos Dalios Žibaitienės, Stanislavos Mockuvienės, Angelės Jovaišienės skaitomos poezijos, darniai užtraukė muzikos pedagogo Vytauto Jovaišos pradėtą dainą. Visų […]