+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Tikybos mokytojų vasaros veikla

Pasibaigusi vasara vėl kviečia rugsėjui. Tam, kad nauji mokslo metai būtų turiningi bei palaiminti, kviečiame juos pradėti malda. Rugsėjo 1 dieną 8.30 val. kviečiame visus dalyvauti Šv. Mišiose, kad Dievo palaima lydėtų mokinius, mokytojus ir tėvus. Kad neužmirštume siekdami žemiško mokslo gilinti ir savo tikėjimą.

Tikybos mokytojai ir atostogų metu dalyvauja įvairiuose renginiuose. Tam,  kad pajustume tikėjimo bendrystę, liepos mėnesį renkamės į Žemaičių Kalvariją  mokytojų dienos bendrai maldai. Kad dvasiškai tobulėtume dalyvaujame rekolekcijose – maldos, susikaupimo ir tylos praktikoje. Nors atostogos vilioja ilsėtis, tačiau tikybos  mokytojai su jaunimu dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Ypač turiningai laiką leido Švėkšnos skautai su savo vadovėmis ir tikybos mokytoja Violeta Stoniene. Birželio 11 d. vyko žygis dviračiais „Švento Jokūbo kelio šviesa“ maršrutu Švėkšna-Žemaičių Naumiestis. Birželio 16 -17 dienomis vyko Klaipėdos krašto žygis „Susitik su spiečiumi“ – Bajorai, kunigo Šulco jaunimo sodyba. Birželio 23- 25 dienomis vyko Lietuvos Jaunimo Dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ Vilniuje. Liepos 4 d. organizavome žygį „Su malda…“ maršrutu Kęstaičiai-Žemaičių Kalvarija. Liepos 16-22 dienomis vyko skautų stovykla „Gintarinė varna“ Varnių regioniniame parke.

Birželio 23-25 dienomis vyko Lietuvos jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn. 31-42), kuriose dalyvavo Švėkšnos, Šilutės ir Žemaičių Naumiesčio jaunimas su mokytojomis. Visai neseniai Varniuose įvyko ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 m. jubiliejaus minėjimas, kuriame ne tik mokytojai, tikintieji, bet ir jaunimas linksminosi ir meldėsi naktinėje adoracijoje bei klausėsi iškilmingo koncerto, dalyvavo Šv. Mišiose. Negalima užmiršti ir mokytojų darbo vaikus ruošiant pirmosios komunijos bei sutvirtinimo sakramentams.

Audronė Denisevičienė,
Šilutės tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė