+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Mokytojo asmeninio efektyvumo ugdymas

Birželio 1 d. rajono įvairių dalykų pedagogai išklausė Evaldo Karmazos, VšĮ „EOS grupės“ psichologo, psichodramos terapeuto seminarą „Mokytojo asmeninio efektyvumo ugdymas“.

Seminaro metu su darželių ir mokyklų darbuotojais analizavome vidines pedagogo kompetencijas, įtakojančias vėliau pasitenkinimo profesija jausmą. Tai yra ir pasitikėjimo jausmas, ir gebėjimas veikti savarankiškai, mokėjimas sau kelti tikslus ir t.t. Kartu tyrinėjome, kaip mokytojas atliko gyvenimo pasirinkimus, kad vėliau tapo mokytoju ar darželio pedagogu. Vieni pasirenka profesinį kelią, kitiems taip gaunasi.

Dėl ko tai svarbu? Nes tyrimų pagalba pastebime, kad nei atlyginimų kėlimas, nei sąlygų gerinimas, nei griežtas vertimas neduoda tokių gerų profesinių rezultatų, kaip vidiniai motyvatoriai: mokėjimas didžiuotis savo profesija, gebėjimas adekvačiai rinktis, tam skiriama daugiausia asmeninio laiko, būdingas savikontrolės jausmas ir perspektyvos matymas.
Vida Paliutytė,
Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė