Archive for 23 gegužės, 2017

Pedagoginis meistriškumas – kelias į efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą

Gegužės 17 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „Pedagoginis meistriškumas – kelias į efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą“, kurį vedė psichologė Lilija Vitkauskienė, VšĮ Individualaus Augimo Centras vadovė. Psichologė pristatė savo požiūrį į šiuolaikinę psichologiją, apie kurią jokiuose vadovėliuose nerašoma, davė pedagogams puikių praktinių patarimų dirbant su problemiško elgesio vaikais, pateikė keletą efektyvių būdų […]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Gegužės 18 d. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ kolektyvas išklausė Audronės Šarskuvienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintojos, seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“. Ugdymo sėkmė priklauso ir nuo ugdytojo gebėjimų tinkamai taikyti formuojamąjį vertinimą. Ši programa skirta padėti auklėtojams įgyti žinių apie formuojamąjį ir diagnostinį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas […]

Praktinis užsiėmimas, kolegialios patirties sklaida

Gegužės 22 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas ,,Praktinis užsiėmimas. Kolegialios patirties sklaida. Intervizija: sudėtingų psichologinio konsultavimo atvejų analizė. Pagalbos galimybės“. Psichologinio konsultavimo atvejį intervizijai pristatė Šilutės Vydūno gimnazijos psichologo asistentė Kristina Monkienė. Intervizija yra konsultavimo(si) metodas; tai ,,matymas iš vidaus”. Tokia sudėtingų psichologinio konsultavimo atvejų (sunkios, neaiškios, emociškai neišspręstos situacijos) analizė […]