Aktyvus mokymasis matematikos pamokose

Gegužės 17 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko respublikinė matematikos, IT mokytojų ir mokinių konferencija „Aktyvus mokymasis matematikos pamokose“, skirta atminti matematiką doc. Petrą Rumšą. Konferencijoje sulaukėme didelio būrio garbių svečių iš Vilniaus universiteto Matematikos informatikos katedros.

Mintimis apie matematikos istoriją pasidalijo  dr. Vilius Stakėnas, VU MIF Matematinės informatikos katedros vedėjas, docentas. Ugdymo plėtotės centro ugdymo turinio skyriaus gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja Albina Vilimienė kalbėjo apie  matematinio ugdymo aktualijas.

Prisiminimais dalijosi buvęs Petro Rumšo Tėviškės kaimynas ir mokinys, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 1947 m. absolventas, Aleksandro Stulginskio universiteto (akademijos) rektorius (1962–1975) dr. Zigmas Tadas Urbonas ir Petro Rumšo dukra Dolora Minderienė.

Kaip matematikos moko ar mokosi dabar, patirtimi pasidalijo mokytojai ir mokiniai iš Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio, Šilutės Vydūno, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijų.

Konferencijos metu dr. (HP) Eugenijus Stankus, VU MIF Matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėjas (2003–2007), profesorius, Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos Tarybos pirmininko pavaduotojas įteikė Lietuvos švietėjo, matematikų patriarcho Zigmo Žemaičio medalius  buvusiam ilgamečiui Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytojui  Petrui Albinui Čeliauskui ir Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojui metodininkui Edmundui Čiuželiui.

Nuo gegužės 3 d. gimnazijoje, o konferencijos metu Švėkšnos muziejuje, veikė paroda skirta atminti doc. Petrą Rumšą ir kitus iškilius matematikus. Parodą į Švėkšną atvežė VU MIF Matematinės informatikos katedros studijų koordinatorė Vita Verikaitė. Mokiniai ir bendruomenė turėjo unikalią galimybę susipažinti su matematiko doc. Petro Rumšo ir kitų matematikų leidiniais, senaisiais vadovėliais.

Ona Jurjonienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui