+370 441 76244

info@sptsilute.lt

METODINĖ DIENA ,,RAUDONKEPURAITĖJE“

Balandžio 20 dieną lopšelyje-darželyje ,,Raudonkepuraitė“ vyko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena  „Pedagogas – vaikų judėjimo įvairovės iniciatorius ir organizatorius“, kurioje dalyvavo ir metodinio būrelio veiklos kuratorė, Savivaldybės administracijos Švietimo   skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, analitiškai apibendrinusi metodinės dienos veiklą. Dalijomės kolegialiąja patirtimi, atlikome praktines užduotis, keitėmės idėjomis, kaip pasigaminti metodines priemones.

Lopšelio-darželio pedagogė Irena Gvildienė skaitė pranešimą „Pedagogas – vaikų judėjimo įvairovės iniciatorius ir organizatorius“, kuriame buvo apžvelgti kūno kultūros užsiėmimų metodiniai ypatumai, supažindinta su įvairiomis vaikų judėjimą skatinančiomis formomis bei priemonėmis, akcentuota judėjimo svarba vaiko organizmui. Pedagogės Irena Gvildienė ir Žibutė Šaulienė iš lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bei pedagogė Vilija Valančienė iš lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ parodė, pakomentavo filmuotas veiklas apie judėjimo poreikių tenkinimą savo įstaigose, Saugų vaikų darželio pedagogė Irena Rimkuvienė papasakojo apie jogos panaudojimą kūno kultūros veikloje ir pademonstravo skaidres.

Sporto salėje pedagogės dalinosi savo praktine patirtimi ir aktyviai žaidė  įvairius judrius žaidimus, lenktyniavo estafetėse. Kad vaikų judri veikla būtų įdomesnė ir įvairesnė, svarbu naudoti patrauklią priemonę, kurios skatintų vaikus aktyviai judėti. Pedagogės iš lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė“, ,,Pušelė“, Kintų pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės, pademonstravo įvairias netradicines priemones vaikų judriai veiklai, plokščiapėdystės profilaktikai. Metodinės veiklos pabaigoje buvo apibendrinta metodinė veikla, perskaitytos išvados.

Judėjimas – tai tas gyvybės eliksyras, kuris laiduoja normalų vaiko vystymąsi ir augimą, stiprina vaikų sveikatą. Vaikui svarbu sudaryti įvairiapusio judėjimo galimybes, jį aktyvinti ir skatinti.

Vitalija Petronytė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Balandžio 20 dieną lopšelyje-darželyje ,,Raudonkepuraitė“ vyko rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Pedagogas – vaikų judėjimo įvairovės iniciatorius ir organizatorius“, kurioje dalyvavo ir metodinio būrelio veiklos kuratorė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė.