Mokytojas mokosi, kuomet dalijasi, klausosi, rodo pavyzdį…

Balandžio 26 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo turinio integravimas skatinant mokinių kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją“.  Konferencijoje dalyvavo Kretingos rajono Darbėnų, Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Rusnės specialiosios mokyklos, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos,  Stoniškių pagrindinės mokyklos ir mūsų gimnazijos mokytojai.

Konferencijos tikslas – su kolegomis pasidalyti gerąja patirtimi, kaip ugdymo turinio integravimas skatina mokinių kūrybiškumą ir kelia mokymosi motyvaciją, siekiant ugdymosi kokybės. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokytojai vedė šešias atviras integruotas pamokas, o mokytojai iš kitų mokyklų jas stebėjo ir aptarė. Po to vyko darbas metodinėse grupėse, kuriose pedagogai skaitė pranešimus, dalijosi kolegialiąja pedagogine patirtimi, pristatė integruotas pamokas, kurias jie veda savo mokyklose, renginius,  projektus, akcijas, organizuojamas išvykas, kaip kelia mokinių motyvaciją ir skatina jų kūrybiškumą.

Konferencijos pabaigoje kiekviena darbo grupė pristatė savo darbo rezultatus, gauta informacija buvo apibendrinta, o gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas padėkojo visiems mokytojams už vestas pamokas, skaitytus pranešimus ir išsakytas mintis.

Loreta Vytuvienė,
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui