+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Klaipėdos miesto specialieji pedagogai, logopedai gilino žinias

Balandžio 13 dieną Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre organizuotas seminaras tema „Elgesio ir emocijų sutrikimą turintis mokinys pamokoje. Kaip jam padėti siekti individualios pažangos?“, kuriame dalyvavo Klaipėdos miesto specialieji pedagogai ir logopedai. Susitikimo metu buvo pristatytos Centre teikiamos švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus paslaugos bei galimybės padėti vaikui, šeimai ir mokyklai. Dalyviai susipažino su Centro edukacinėmis erdvėmis, terapiniais kabinetais, specialiųjų ugdymo (si) ir sensorikos priemonių panaudojimo galimybėmis.

Specialistai aptarė mokinio ugdymo(si) kokybės gerinimą skatinant mokinio mokymosi motyvaciją, ugdymo proceso organizavimo galimybes bei darbą klasėje, siekiant mokinio individualios pažangos.

Aurelija Kasparavičienė,
Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja