Archive for 26 balandžio, 2017

Klaipėdos miesto specialieji pedagogai, logopedai gilino žinias

Balandžio 13 dieną Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre organizuotas seminaras tema „Elgesio ir emocijų sutrikimą turintis mokinys pamokoje. Kaip jam padėti siekti individualios pažangos?“, kuriame dalyvavo Klaipėdos miesto specialieji pedagogai ir logopedai. Susitikimo metu buvo pristatytos Centre teikiamos švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus paslaugos bei galimybės padėti vaikui, šeimai ir mokyklai. Dalyviai susipažino su Centro edukacinėmis […]

SKAITYMO SKATINIMO PROJEKTAS „GERASIS SKAITYMO VIRUSAS 2“

Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 2017-aisiais paskelbė respublikinį skaitymo skatinimo konkursą „Gerasis skaitymo virusas 2“. Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti mokinių skaitymą, ugdyti kūrybiškumą. Uždaviniai: ugdyti kitus su skaitymu susijusius įgūdžius, skatinti neformalų vaikų ugdymą bibliotekoje bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projektas buvo iš dviejų dalių.  Viena dalis – „Gerojo skaitymo viruso loterija“, kuri vyko nuo sausio mėn. […]

Žmogaus gyvybės pradžia – dieviškasis stebuklas

2017m balandžio 18-21 dienomis Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje vyko Gamtos mokslų ir IT metodinės grupės metodinė savaitė. Be kitų renginių jos metu biologijos mokytoja metodininkė Birutė Martinkienė ir tikybos mokytoja metodininkė Rolanda Saulevičienė vedė atvirą integruotą biologijos ir tikybos pamoką 9b klasei „Žmogaus gyvybės pradžia – dieviškasis stebuklas, kurią stebėti  ir pastabas išsakyti kvietėme […]

Prasminga edukacinė išvyka

Balandžio 12 dieną Šilutės r. specialieji pedagogai ir logopedai vyko į edukacinę išvyką  „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo įstaigose“, Plungės specialiojo ugdymo centrą. Edukacinė išvyka organizuota bendradarbiaujant su Plungės specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Birute Kaminskiene – norėjome susipažinti su kolegų patirtimi. Išvykos metu  Šilutės r. specialieji pedagogai […]

Metaforų taikymas vaikų ir paauglių psichologiniame konsultavime

Balandžio 12 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas „Metaforų taikymas vaikų ir paauglių psichologiniame konsultavime“. Kolegialia patirtimi dalinosi psichologės Gabrielė Asiulevičienė ir Rosita Katauskienė. Jos organizavo praktinį užsiėmimą pagal KET psichoterapeutų Juliaus Neverausko ir Maria do Céu Salvador medžiagą apie metaforų taikymą vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo metu. Nė vienas žmogus negali […]