+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

XXIII nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2017“

XXIII nacionalinė mokslinė –  praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje – 2017“  įvyko balandžio 21-22d. Pakruojo „Atžalyno ” gimnazijoje. Pagrindinis konferencijos tikslas –  bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas tarp gamtos mokslų mokytojų ir mokslininkų.

Konferencijos organizatoriai prof. dr. Vincentas Lamanauskas, MMC  „Scientia Educologija“, Šiaulių universitetas bei prof. dr. Rita Makarskaitė- Petkevičienė, Lietuvos Edukologijos universitetas. Konferencijoje dalyvavo aktyviausi gamtos mokslų dalykų mokytojai bei dėstytojai,  daugiau nei septyniasdešimt dalyvių iš įvairių Lietuvos vietų, mokslininkų iš užsienio universitetų:  prof. Cedere Dagnija, prof. Rita Birzina, prof. Andris Broks, Latvijos universitetas, prof. Suriya Gilmanshina, Kazanės (Pavolgys) federalinis universitetas, Rusijoje, taip pat Sergejus Teleshov ir Elena Teleshova iš S. Peterburgo.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė, Violeta Lukočienė, konferencijoje skaitė pranešimą „Tiriamoji veikla pradinių klasių gamtos pamokose“. Straipsnis publikuojamas  mokslinio metodinio centro „Scientia Educologija“ tinklapyje bei XXIII nacionalinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinyje.

Per dvi dienas konferencijos dalyviai pasidalijo įvairiausia metodine patirtimi gamtos mokslų  klausimais. Atliko praktines užduotis.

Kita konferencija vyks 2018 m. balandžio 20-21d., Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje.

Violeta Lukočienė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė