+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Atviros pamokos Kintuose

Balandžio 5 dieną  Kintų pagrindinės mokykla  pakvietė Saugų zonos pradinių klasių mokytojus stebėti ir aptarti atviras integruotas pamokas. Tai buvo Astos Matvėjėvienės muzikos-lietuvių kalbos pamoka “Piemenukų dainos” 1 klasei, pasaulio pažinimo  pamoka „Antarktidos gyvūnija ir augalija” 4 klasei,  Vidos Viršilienės ir Vaidoto Vilko pasaulio pažinimo-anglų kalbos pamoka „Mano drabužiai”  2 klasei.

Asta Matvėjėvienė pamoką pradėjo susodindama mokinius   rateliu prie ,,laužo‘‘ ant  paklotėlių,  padėjo vaikams užsidėti  gobtuvą ant galvos, kad mokiniai pasijustų tikrais piemenėliais.

Malonu buvo stebėti šią integruotą pamoką, nes klasėje vyravo puikus mikroklimatas. Mokiniai mušė ritmą su lazdelėmis, akmenukais, dainavo piemenėlių dainelę ,,Saulele, užtekės“‘.  Kaip tikri piemenėliai su  juodu angliuku ant  lentelių kūrė ir rašė žodžius su dvibalsiais. Spėjo net savo gyvuliukus prižiūrėti aptvare. Po visų gerų darbų mokinių laukė piemenėlių pyragas.

Šioje integruotoje pamokoje  mokytoja Asta atsižvelgė į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, jų  gebėjimus, skatino mokinius nepamiršti  liaudies tradicijų, tiksliai paaiškino  sąvokas  ,,piemuo‘‘, ,,botagas‘‘, kėlė mokinių mokymosi motyvaciją.

Pamoką stebėję pedagogai pasidžiaugė mokytojos Astos kūrybingumu. Mokytoja geba taikyti įvairius mokymo metodus, iškėlė aiškų ir pamatuojamą uždavinį. Pamokoje vyravo mokymo bei mokymosi priemonių dermė.

Mokytoja labai sėkmingai pravedė integruotą pamoką. Iš pamokos išėjau pakylėta nuotaika.

Netradicinės atviros integruotos pamokos vyko tuo pačiu metu 2 ir 4 klasėse. Mokytoja Vida Viršilienė ir Vaidotas Vilkas, Elvyra Rimkuvienė taip pat pakvietė zonos mokytojus į kūrybiškai organizuotas atviras pamokas, kuriose buvo panaudojama IT, inovatyvūs metodai. Turėjau galimybę stebėti tik vieną pamoką, bet mokytojų stebėtojų atsiliepimai apie kitas buvo taip pat ypatingai geri. Stebėjome mokinių bendradarbiavimą grupėse, porose, individualų darbą, individualios pažangos įsivertinimą, filmuotą medžiagą apie Antarktidos gyvūniją.

Stebėtas tris pamokas analizavome, aptarėme drauge. Įspūdžių nepristigo visiems. Kolegos netgi išsakė “komplimentą”: tokios pamokos sulauktų netgi puikaus auditorių vertinimo…

Nijolė Kairienė,
Švėkšnos ,,Saulės‘‘ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė