+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Integruotos gamtos ir kūno kultūros pamokos stebėjimas

Kovo 24 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja Žavinta Daukšienė ir kūno kultūros mokytoja metodininkė Vilija Parnarauskienė vedė 5 klasėje atvirą integruotą gamtos ir kūno kultūros pamoką „Ar greitai judame?“.

Stebėti pamoką susirinko būrys biologijos ir kūno kultūros mokytojų. Pamokos pradžioje kūno kultūros mokytoja išrikiavo mokinius gimnazijos salėje, patikrino, ar visi dalyvaujantys pamokoje mokiniai gali sportuoti (pasiruošę, neserga). Biologijos mokytoja paskelbė temą ir uždavinius, paaiškino temos esminius dalykus, frontaliu būdu diskutavo su mokiniais, ką jie žino apie judėjimą,

greitį. Po to visi pamokos dalyviai persikėlė į gimnazijos stadioną. Po pamokos stebėtojai su pamoką vedusiomis mokytojomis aptarė pamoką. Stebėtojai analizavo pamokos struktūrą, strategijas, metodus, užduotis ir kt. Jie sakė, kad klasės mikroklimatas ir valdymas, t.y. mokinių tarpusavio santykiai ir santykiai su mokytojomis buvo geri ir dalykiški, mokytojų reikalavimai ir uždaviniai aiškūs, pamatuoti, įveikiami taip pat ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų, užduočių) kaitaliojimas tiko motyvacijai išlaikyti ir kelti. Komentavo tobulintinas sritis: mokyti mokinius įsivertinti ir konkrečiai įvardinti savo  sunkumus ir problemas bei individualią pažangą.

Silvija Zabarskienė,
Pagėgių sav., Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė