+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Atvira pamoka Šilutės Žibų pradinėje

Kovo 23 d.  Šilutės Žibų pradinės  mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė, muzikos mokytoja metodininkė Raimonda Gečienė  ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Kriščiūnienė  pakvietė rajono mokytojus į atvirą integruotą anglų kalbos-muzikos-pasaulio pažinimo pamoką „Pavasaris Gimtinėje“.

Pamoką stebėjusiems ir vedusiems rajono pedagogams buvo sudarytos sąlygos mokytis vieniems iš kitų. Specialistės dalijosi patirtimi ugdant mokinių komunikavimo, socialumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo mokytis kompetencijas. Pamoka buvo orientuota į svarbiausiųjų žmogaus gyvenimui kompetencijų ugdymą. Integruotos pamokos  veiklose buvo atsižvelgiama į vaikų amžiaus tarpsnio ypatumus, jų asmeninius patyrimus,  gebėjimus bei galimybes, parenkami mokymosi motyvaciją skatinantys darbo metodai. Mokinių ugdymas buvo orientuotas  prieinamumo, humaniškumo, patrauklumo ir džiaugsmingumo bei integracijos principais.

Pamokos sėkmingumą įrodė mokinių sukurta  iliustracija ,,Pavasaris “, išmokta dainelė apie pavasarį. Po pamokos Renata, Raimonda,  Rita ir stebėjusios pamoką  mokytojos reflektavo apie pravestą pamoką. Mokytojos pasidžiaugė kolegių darbo darna, kūrybiškumu, iniciatyvumu. Apibendrinant visų atviros pamokos dalyvių išsakytas mintis, sėkmingai pamokų integracijai reikia kruopštaus pasiruošimo, dirbančių kartu mokytojų sutarimo, atkaklaus darbo. Integruotos pamokos mokiniams duoda daug naudos: leidžia sisteminti informaciją, sieti ją su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir pačių mokytojų bendradarbiavimą.
Rasa Jankauskienė,
Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė