+370 441 76244

info@sptsilute.lt

Mokytojo eksperto Algirdo Gečo pamoka Šilutės žemės ūkio mokykloje

2017 m. kovo 9 dieną Šilutės žemės ūkio mokyklos  dvyliktos klasės mokiniai susirinko į netradicinę atvirą istorijos pamoką, kurią vedė Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas. Pamoka buvo skirta 27 – osioms Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti.

Pamokos metu mokiniai įdėmiai klausėsi įdomios istorijos mokytojo Algirdo Gečo  paskaitos. Pamokos pradžioje mokytojas iškėlė svarbiausius klausimus: Kokios istorinės prielaidos lėmė Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą? Kaip vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas? Kokį vaidmenį atkuriant Lietuvos valstybę suvaidino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis? Kokios kliūtys iškilo atkuriant Lietuvos valstybę?

Į diskusijas pamažu įsitraukė ne tik mokiniai, bet ir pamoką stebėję mokytojai, kurie dar prisimena tuos laikus ir patys išgyveno aptariamus įvykius. Nepriklausomybės problema Lietuvai buvo, yra ir bus aktuali visada, todėl pamokoje buvo ieškoma istorinių sąsajų su dabarties laikais.

Antroje pamokos dalyje mokiniai patyrė gerų emocijų dirbdami grupėse.  Jie gavo užduotis išskirti pačias opiausias šiuolaikinės Lietuvos problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Grupėms pristačius savo mintis buvo padaryta išvada, kad mes tik patys kuriame Lietuvos valstybės ateitį bei jos gerovę, ir norint ką nors pakeisti reikėtų pradėti nuo savęs.

Mokiniams labai patiko ši neįprasta istorijos pamoka. Jiems buvo įdomu pamatyti kitos mokyklos mokytoją, išbandyti kitokius mokymo(si) metodus. Tuo labiau, kad mokytojas ekspertas Algirdas Gečas labai šiltai ir nuoširdžiai bendravo, sukūrė pozityvią darbinę nuotaiką.

Pamokos metu buvo praplėstas mokinių akiratis, pagilintos istorijos dalyko žinios ir gebėjimai, ugdomas mokinių pilietiškumas.

Mokytojui Algirdui Gečui taip pat buvo įdomu susitikti, pabendrauti ir pasidalinti savo mintimis su Žemės ūkio mokyklos mokiniais bei mokytojais. Pasibaigus pamokai, mokytojai aptarė mokytojo eksperto Algirdo Gečo netradicinę pamoką ir dėkojo už gerosios patirties sklaidą.

Gaiva Būdvytienė,
Šilutės žemės ūkio mokyklos mokytoja