Archive for 14 kovo, 2017

Tikybos mokytojų metodinė diena

Kovo 7 dieną tikybos mokytojai organizavo tradicinę gavėnios metodinę dieną. Rytas prasidėjo Pamario pagrindinėje mokykloje, kur tikybos vyresnioji mokytoja Birutė Skuodienė dalijosi gerąja patirtimi atviroje pamokoje mokiniams apie šeimą. Prie arbatos puodelio mokytojai, kartu su Šilutės švietimo skyriaus specialiste Vida Kubaitiene ir Telšių vyskupijos tikybos mokytojų kuratore mokytoja metodininke Margarita Petrauskaite, aptarė stebėtą pamoką, diskutavo, […]

Socialinio pedagogo darbas su įvairaus amžiaus vaikais

Kovo 14 d. socialiniai pedagogai metodinio būrelio susirinkime išklausė dviejų kolegių pranešimus: „Mokinių lankomumas ir pamokų nelankymo prevencija“, „Vaiko socialinis ugdymas darželyje“. Juos skaitė Jūratė Gusevienė, Šilutės Vydūno gimnazijos, Rasa Stasytienė, lopšelio darželio „Žvaigždutė“ socialinės pedagogės. Kalbėjome, kaip organizuosime veiksmo savaitę „BE PATYČIŲ-2017“ rajono švietimo įstaigose, diskutuota, kad tokia veikla būtų organizuojama nuolat. Išklausius pranešimus, […]