Archive for kovo, 2017

Kviečiame pasidžiaugti Tautinio kostiumo metams skirta darbų paroda

Šilutės kultūros ir pramogų centras pakvietė Šilutės rajono ugdymo įstaigas dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Tautinio kostiumo ornamentikos interpretacija“. Konkursui, skirtam paminėti Tautinio kostiumo metus, 65 mokiniai iš dešimt Šilutės rajono ugdymo įstaigų pateikė kūrybinius darbus, kurie nuo kovo 11 d. iki balandžio 21 d. eksponuojami Šilutės kultūros ir pramogų centre. Komisija atrinko konkurso nugalėtojus, kurių […]

Atvira pamoka Šilutės Žibų pradinėje

Kovo 23 d.  Šilutės Žibų pradinės  mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Renata Ivaščenkienė, muzikos mokytoja metodininkė Raimonda Gečienė  ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Kriščiūnienė  pakvietė rajono mokytojus į atvirą integruotą anglų kalbos-muzikos-pasaulio pažinimo pamoką „Pavasaris Gimtinėje“. Pamoką stebėjusiems ir vedusiems rajono pedagogams buvo sudarytos sąlygos mokytis vieniems iš kitų. Specialistės dalijosi patirtimi ugdant mokinių komunikavimo, […]

2017-ieji – Piliakalnių metai

Lietuvos Respublikos Seimas 2015-ųjų birželio 23 d. šiuos metus paskelbė Piliakalnių metais. Norėdami sudominti mokinius, pakviesti juos kūrybiškai veiklai, būti aktyvesniems, kviečiame kalbų mokytojus  dalyvauti lokaliame projekte „Lietuvos pilys ir piliakalniai“. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos užsienio kalbų mokytojos: Živilė Bartkienė, Eglė Jatautaitė-Budrikienė, Aida Skarbalienė parengė sąlygas ir kviečia rajono užsienio kalbų pedagogus dalyvauti lokaliame […]

Tarpdalykinės inovacijos – kelias į individualią mokinio pažangą

Kovo 23 d. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje vyko Žibų zonos pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės administracijos Švietimo   skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, kuruojanti būrelio veiklą. Žibų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Daiva Balčytienė ir Sigutė Kačinskienė skaitė pranešimą, tema „Kultūros paveldo pažinimo integravimas į ugdymo programą“.Tai pilotinis projektas, kurį nuo 2015 […]

Atvira sportinė veikla „IAAF vaikų lengvoji atletika“

Praktikumo tikslas – susipažinti su šio projekto teikiamomis galimybėmis optimizuoti pradinių klasių mokinių kūno kultūros pamokas, skatinti norą jose aktyviai dalyvauti ir džiugiai siekti rezultato. Praktikume dalyvavę antrų klasių mokiniai turėjo galimybę smagiai lenktyniauti ir varžytis.  Renginys vyko Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje. Jį vedė  Kintų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė, Šilutės sporto mokyklos lengvosios […]

Kaip ugdyti mokinių gebėjimus?

Kovo 15 dieną įvyko chemijos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas. Pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus chemijos mokytojai ėmėsi diskusijos tema  „Gabių mokinių ugdymas“  iš esmės, o tai reiškia, kad ne tik aptarti, bet ir veikti ta kryptimi. Chemijos mokytojai diskusijos metu suformulavo mokinių gebėjimų ugdymo mokykloje problemas Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos […]

Mokyklų psichologų darbas įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas

Kovo 23 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Vyko diskusija ir kolegialios patirties sklaida apie mokyklų psichologų darbą įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas, stiprinančias kovą su patyčiomis mokyklose. Susirinkime dalyvavusi Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė pristatė naujus įstatymus, jų pataisas, būsimus pokyčius kovojant su patyčiomis, smurtiniu elgesiu ugdymo įstaigose ir […]

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ IŠVYKA Į KLAIPĖDĄ

Kovo 1 d. didelis būrys rajono kūno kultūros mokytojų  susitiko Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje,  dalyvavo seminare, kurio tema: „IKT – informacinių komunikacinių technologijų taikymas kūno kultūros pamokose“. Seminarą vedė Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokytoja metodininkė Lijana Kulvietytė. Seminaras buvo dviejų dalių, pirmoji – teorinė, o antroji – praktinė. Seminaro lektorė vedė parodomąją pamoką 5-6 klasių mokiniams, […]

Mokytojo eksperto Algirdo Gečo pamoka Šilutės žemės ūkio mokykloje

2017 m. kovo 9 dieną Šilutės žemės ūkio mokyklos  dvyliktos klasės mokiniai susirinko į netradicinę atvirą istorijos pamoką, kurią vedė Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojas ekspertas Algirdas Gečas. Pamoka buvo skirta 27 – osioms Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti. Pamokos metu mokiniai įdėmiai klausėsi įdomios istorijos mokytojo Algirdo Gečo  paskaitos. Pamokos pradžioje mokytojas iškėlė svarbiausius […]

Tikybos mokytojų metodinė diena

Kovo 7 dieną tikybos mokytojai organizavo tradicinę gavėnios metodinę dieną. Rytas prasidėjo Pamario pagrindinėje mokykloje, kur tikybos vyresnioji mokytoja Birutė Skuodienė dalijosi gerąja patirtimi atviroje pamokoje mokiniams apie šeimą. Prie arbatos puodelio mokytojai, kartu su Šilutės švietimo skyriaus specialiste Vida Kubaitiene ir Telšių vyskupijos tikybos mokytojų kuratore mokytoja metodininke Margarita Petrauskaite, aptarė stebėtą pamoką, diskutavo, […]