+370 441 76244

info@sptsilute.lt

LithuanianEnglish

Stebėjome ir aptarėme atvirą veiklą

Vasario 21 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogai susirinko į metodinio būrelio susirinkimą, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos bei stebėta filmuota atvira veikla. Susirinkime  dalyvavo švietimo skyriaus specialistė Vida Nemanienė.

Metų pradžia dovanoja naują metodinės veiklos ciklą, kuriame bus  ir toliau dalijamasi gerąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės. Susirinkime metodinio būrelio pirmininkė Vitalija Petronytė pristatė 2017 m. veiklos planą, kuriam vienbalsiai pritarta. Lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ pedagogė Reda Jakienė apžvelgė pagrindinę šių dienų aktualiją – smurtas prieš vaikus, papasakojo apie vaikų patiriamo smurto šeimoje prevencines galimybes.

Lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“  priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Radionovienė pristatė savo atviros veiklos ,,Po kopūsto lapu“ tikslus bei uždavinius ir parodė videomedžiagą. Po atviros veiklos peržiūros pedagogės diskutavo, pasidalino savo įspūdžiais. Visos buvo sužavėtos gražia veikla ir šiltu pedagogės bendravimu su ugdytiniais.

Vitalija Petronytė,
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė