Archive for 28 vasario, 2017

Kūrybinių darbų paroda „Mano gimtinės spalvos“

Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ pedagogai organizavo kūrybinių darbų parodą „Mano gimtinės spalvos“, skirtą vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Parodos tikslas: siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  įvairios kūrybinės raiškos ir saviraiškos galimybių plėtotės, panaudojant lietuvių liaudies ornamentikos elementus, tautinius spalvos koloritus, kuriant įvairia technika. Darbelius vaikai darė grupėse kartu su auklėtojomis, laikantis nuostatų.  […]

Stebėjome ir aptarėme atvirą veiklą

Vasario 21 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogai susirinko į metodinio būrelio susirinkimą, kuriame buvo aptartos tolimesnės veiklos perspektyvos bei stebėta filmuota atvira veikla. Susirinkime  dalyvavo švietimo skyriaus specialistė Vida Nemanienė. Metų pradžia dovanoja naują metodinės veiklos ciklą, kuriame bus  ir toliau dalijamasi gerąja darbo patirtimi, bendraujama, keičiamasi nuomonėmis, požiūriais, apžvelgiamos pedagoginės ir metodinės naujovės.