+370 441 76 244

info@sptsilute.lt

Bendradarbiauja socialiniai pedagogai ir mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkai

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo tikslais organizavome pasitarimą mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkams. Pasitarime dalyvavo policijos atstovai, Švietimo pagalbos tarnybos, Visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Pasitarimo metu aptarta informacija apie nepilnamečių padarytus teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, policijos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes, pristatytas rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas, kalbėta apie Švietimo pagalbos tarnybos ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes bei apie naujo Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimą. Diskutuota apie mokyklų vaiko gerovės komisijų funkcijų vykdymą, apie susitarimus dėl nulinės tolerancijos patyčioms ir smurtui, apie saugios, pozityvios ir jaukios aplinkos kūrimą bei bei mokinių saugumo užtikrinimą.

Vida Kubaitienė,
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė